• Designové radiátory
 • Kontaktujte nás
  + 420 775 872 753
  Po - Pá: 9:00 - 17:00
 • Môj profil
 • 2 ks
  za 6 227,- €
Designové radiátory - teplo a krása vašeho domova

Ochrana a zpracování osobních údajů

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej dotknutej osoby. Dotknutá osoba sa považuje za identifikovanú alebo identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Osobné údaje teda zahŕňajú najmä meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, e-mail, IP adresu a môžu obsahovať informácie o využívaní služieb alebo o aktivitách a preferenciách fyzickej osoby. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami alebo inak, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosič, sprístupňovanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, prenos, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, klasifikácia alebo kombinácia, blokovanie a likvidácia.

Kto je prevádzkovateľ alebo spracovateľ osobných údajov?

Sme spoločnosť Sanitrade s.r.o. so sídlom Šromova 640/45, 643 00 Brno, IČO: 08998566, DIČ: CZ08998566, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 116514 tel. +420 775 872 753, e-mail: info@designove-radiatory.cz (ďalej len "správca"), ktorý prevádzkuje e-shop www.designove-radiatory.cz.

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako sa budú osobné údaje spracúvať, na aký účel a ako dlho, a v prípade potreby vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Ak sa na nás chcete obrátiť s akýmikoľvek otázkami v priebehu spracovania údajov, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +420 775 872 753 alebo e-mailom na adrese info@designove-radiatory.cz

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, adresa, meno a priezvisko potrebujeme nevyhnutne na plnenie zmluvy (napr. zasielanie prístupov do aplikácie, doručenie tovaru).
 • vedenie účtovníctva: ak ste zákazník, nevyhnutne potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme splnili zákonnú povinnosť vystavovať a evidovať daňové doklady.
 • marketing - zasielanie informačných bulletinov: vaše osobné údaje (e-mail a meno) používame na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme to na základe oprávneného záujmu, keďže odôvodnene predpokladáme, že máte záujem o naše informačné bulletiny, a to po dobu 5 rokov od vašej poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám informačné bulletiny len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od dátumu udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať pomocou odkazu na odhlásenie v akejkoľvek e-mailovej správe, ktorá vám bola zaslaná.
 • rozšírený marketing založený na súhlase: len s vaším súhlasom vám môžeme zasielať aj inšpiratívne ponuky od tretích strán alebo používať vašu e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Samozrejme, že to môžete kedykoľvek odvolať pomocou našich kontaktných údajov alebo pomocou odkazu na odhlásenie v každom e-maile, ktorý vám bol zaslaný.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neurčili inak.

Cookies

Pri prehliadaní našej webstránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na nej zdržíte a z ktorých stránok prichádzate. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem nášho správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

Súbor cookie preto umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a ktorá časť vás zaujímala. Súbory cookie tiež umožňujú uložiť vaše používateľské nastavenia atď.

1. Súhlas so súbormi cookies

Návštevou našej stránky automaticky súhlasíte s používaním tejto technológie. Ak si však z akéhokoľvek dôvodu želáte odstrániť alebo obmedziť používanie súborov cookie, môžete tak kedykoľvek urobiť vo svojom webovom prehliadači (bod 2).

2. Správa súborov cookies

Súbory cookie môžete vymazať alebo môžete svoj prehliadač vopred nastaviť tak, aby odmietol prijímať súbory cookie alebo vás upozornil, keď sa vám server pokúsi odoslať súbor cookie.

Môže sa však stať, že webové stránky, ktoré sa spoliehajú na súbory cookie, nebudú fungovať tak, ako by ste chceli, alebo že niektoré časti webovej stránky nebudú pre vás prístupné.

3. Aké druhy súborov cookies používame

Na našich webových stránkach používame dva typy súborov cookiee:

a) Relačné súbory cookies, ktoré sa automaticky vymažú, keď opustíte našu stránku. Pomáhajú správne zobraziť stránku počas vašej návštevy

b) Permanentné súbory cookie, ktoré sú dočasne uložené a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Používajú sa predovšetkým na sledovanie a reklamu, ale napríklad aj na nastavenie jazyka a uložených nastavení počas návštevy pre budúce návštevy.

Ani tieto súbory cookies vás však neidentifikujú ako jednotlivca, ale iba identifikujú prístup na stránku a správanie používateľov, ktorí na ňu pristupujú z konkrétneho zariadenia (počítač, tablet, smartfón). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistiky používania stránky.

Merací súbor cookie slúži na rozpoznanie opakovaných návštev našej webovej stránky z toho istého prehliadača na tom istom zariadení a na sledovanie aktivity návštevníkov pri prehliadaní.

Reklamné súbory cookies umožňujú zobrazovanie cielenej reklamy na webovej stránke a na iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama sa zobrazuje na základe správania anonymného používateľa alebo skupín používateľov na webovej lokalite prostredníctvom identifikácie ich prehliadača, ako je opísané vyššie.

Ďalšie typy súborov cookies sa môžu používať napríklad na správne fungovanie našich služieb (napr. e-shopu) alebo na testovanie častí webovej stránky a jej funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu našich služieb a spokojnosť zákazníkov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Na spracovanie osobných údajov používame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch výlučne v Európskej únii. Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pri špecifických spracovateľských operáciách, ktoré nie sme schopní zabezpečiť sami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia, ako chrániť údaje, a špecializujú sa na príslušné spracovanie údajov.

Zoznam spracovateľov:

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme použiť iné aplikácie alebo procesory na uľahčenie a zlepšenie kvality spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa pri výbere klásť minimálne zákonom požadované požiadavky na bezpečnosť a kvalitu.

Poskytovanie osobných údajov mimo EÚ

Akékoľvek spracovanie osobných údajov sa vykonáva len v rámci EÚ. Údaje spracovávame len v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou údajov máte práva. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom: info@designove-radiatory.cz

 • Máte právo na informácie, ktoré sú už splnené prostredníctvom tejto informačnej stránky so zásadami spracovania osobných údajov..
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek požiadať a my vám do 7 dní poskytneme dôkazy o tom, aké osobné údaje spracúvame a prečo. Ak sa niečo zmení alebo ak sa domnievate, že niektoré z vašich osobných údajov sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu svojich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania môžete uplatniť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, ak sa domnievate, že ich spracúvame nezákonne, ale nechcete vymazať všetky údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napríklad odhlásením sa z odberu newslettera obmedzíte účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení).
 • Právo na prenosnosť - Ak chcete svoje osobné údaje preniesť na niekoho iného, budeme postupovať rovnako ako pri uplatňovaní práva na prístup - s tým rozdielom, že vám informácie poskytneme/zašleme v strojovo čitateľnej forme. Tu potrebujeme aspoň 7 dní
 • Právo na vymazanie (byť zapomenutý) - Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov a systémov všetkých čiastkových spracovateľov, ako aj zo záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 7 dní..
 • V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme uchovávať záznamy o vystavených daňových dokladoch po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. Po dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.
 • Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov - Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás o tomto podozrení najskôr informujete, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenia.
 • Odhlásenie z odberu newsletterov a obchodných oznámení - na základe nášho oprávneného záujmu vám posielame e-maily s inšpiráciami, článkami alebo informáciami o produktoch a službách, ak ste zákazníkom. Ak ešte nie ste zákazníkom, e-maily vám posielame len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete prestať dostávať naše e-maily kliknutím na odkaz na odhlásenie v každej odoslanej e-mailovej správe.

Mlčanie

Radi by sme vás ubezpečili, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať dôvernosť osobných údajov a bezpečnostných opatrení, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto dôvernosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu..

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.1. 2022

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.